fbpx

Προκήρυξη “Chaniathlon”, Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

COMPETITION & INFORMATION PACKAGE

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να συμμετέχετε στο “CHANIATHLON 2019”. Η ομάδα του ΑΠΣ “ΑΝΕΜΟΣ” σας καλωσορίζει στα Χανιά! Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις πληροφορίες που αφορούν τον αγώνα καθώς και άλλες χρήσιμες λεπτομέρειες που χρειάζεται να γνωρίζετε για την ημέρα αυτή.

WELCOME

Thank you for choosing your participation in “CHANIATHLON 2019”. “ANEMOS” team welcomes you in Chania!

Please take the time to read carefully through all of the race day information in this booklet and more useful details you need to know about the day.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΑ

Ημερομηνία: Κυριακή 9 Ιουνίου 2019

Τόπος τέλεσης: Πάρκο Αγίων Αποστόλων Χανίων

Μορφή Διαδρομής: Κυκλική

Αποστάσεις

 • Ολυμπιακή1,5 κολύμπι, 40 ποδήλατο, 10 τρέξιμο
 • Sprint: 750 κολύμπι, 20 ποδήλατο, 5 τρέξιμο
 • Σκυτάλη: 1,5 κολύμπι, 40 ποδήλατο, 10 τρέξιμο
 • Σκυτάλη: 750 κολύμπι, 20 ποδήλατο, 5 τρέξιμο

Ομαδικό- Σκυταλοδρομία

Το αγώνισμα της σκυταλοδρομίας πραγματοποιείται με δύο ή τρεις αθλητές, ίδιου φύλου ή μικτής ομάδας.

Αν κριθεί απαραίτητο η οργανωτική επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει την προκήρυξη ή τις διαδρομές. Σε περίπτωση αλλαγών θα υπάρχει ενημέρωση των συμμετεχόντων.

RACE INFORMATION

Date: Sunday 9 June 2019

Area of conduct: Agioi Apostoloi Park, Chania

Area’s type: Circular (potential change for Bicycle race only)

Adults’ Distances

 • Olympic1,5 swimming, 40 biking, 10 running
 • Sprint: 750 swimming, 20 biking, 5 running
 • Relay: 1,5 swimming, 40 biking, 10 running
 • Relay: 750 swimming, 20 biking, 5 running

Team Events- Relays

The Relay event is conducted by two or three athletes, by the same or different gender.

If will be necessary, the Organizing Committee could change the notice or the routes. In the case of changes, the participants will be informed.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα έχουν αθλητές και αθλήτριες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και βρίσκονται σε άρτια φυσική και ψυχική κατάσταση. Η συμπλήρωση και υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων (Δήλωση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση) είναι υποχρεωτική.

Για συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών, είναι απαραίτητη η Υπεύθυνη Δήλωση από γονέα ή κηδεμόνα.

Ο διοργανωτής δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τη φυσική κατάσταση ή κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά στη σελίδα www.chaniathlon.com  και στη γραμματεία την ημέρα του αγώνα.  Η συμμετοχή στον αγώνα δεν θα είναι δυνατή χωρίς την προσκόμιση της υπεύθυνης δήλωσης ότι οι αθλητές έχουν εξεταστεί από ιατρό πριν την άφιξή τους στα Χανιά και είναι υγιείς.

ELIGIBILITY OF PARTICIPATION – REGISTRATION

Eligible for participation are athletes who have completed their 15th year of age and are fit physically and mentally to compete.

The completion and signed off of the respective competition documents (Registration form – Affirmation form) is mandatory.

For competitors younger than 18 years oldthe affirmation form by their parent or guardian is also mandatoryto be submitted with the registration form of the underaged participant.

All athletes who will participate must have conducted their medical examination prior to their arrival for the competition and submit the doctor’s affirmation form. This condition is mandatory as the verification for the health status of the athletes is a precondition for their participation in training and competition sessions.

The organizer has no responsibility at all related to the health status of the participating athletes.

Registrations can be submitted online on Chaniathlon website www.chaniathlon.com as well as at the Secretary station on the competition day and the day before.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ανδρών (<40, >40)

Γυναικών(<40, >40)

ΑμΕΑ

Σκυταλοδρομίες (ανδρών, γυναικών ή μικτή έως 3 συμμετέχοντες/ομάδα)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ολοκλήρωση ηλεκτρονικών εγγραφών: 6 Ιουνίου 2019

Ολοκλήρωση εγγραφών στη Γραμματεία/Briefing: 8 Ιουνίου 2019

Τεχνική Σύσκεψη Αθλητών-Συνοδών:

8 Ιουνίου 2019 (χώρος & ώρα θα ανακοινωθούν εγκαίρως)

9 Ιουνίου 2019 45′ πριν την έναρξη στο χώρο της εκκίνησης

Η παρακολούθηση & των 2 συσκέψεων είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες

Έλεγχος και μαρκάρισμα: 45′-30′ πριν τον Αγώνα στην περιοχή εκκίνησης

Ώρα Εκκίνησης: 06:15

CATEGORIES

Men (<40, >40)

Women (<40, >40)

Persons with a Disability

Relay (men, women or mixed up to 3 participants/team)

TIMELINE

Onlive registrations deadline: 6 June 2019

On site registrations deadline: 8 June 2019

Technical Meeting for Athletes & Escorts:

8 June 2019 (place & time TBA)

9 June 2019 45′ before the race start

It is mandatoryfor all participants to attend both meetings

Control & Marking:45′-30′ before the race at the start point

Start Time: 06:15

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣΑΓΩΝΑ

Κολύμπι: Ανατολικό ή δυτικό κόλπο των Αγίων Αποστόλων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Τρίγωνο 750 μ

Ποδήλατο: Η διαδρομή του αγώνα θα είναι από το μεγάλο πάρκινγκ στους Αγίους Αποστόλους, στο φανάρι των Αγ Αποστόλων, Κλαδισό, φανάρι Χρυσής Ακτής έως το μεγάλο παρκινγκ. Μήκος διαδρομής 6.000μ.

Τρέξιμο:Από το μεγάλο πάρκινγκ των Αγίων Αποστόλων στο εκκλησάκι και έως το φανάρι των Αγίων Αποστόλων.

Μήκος διαδρομής 2.500μ

RACE AREA

Swim: East or west bay at Agioi Apostoloi area (pending on weather). 750 m triangle

Bike: From big parking area at Agioi Apostoloi, to Ag Apostoloi traffic lights to Kladisos bridge, Chrisi Akti traffic lights, and back to big parking area at Agioi Apostoloi. Race length 6.000m

Run:From big parking area at Agioi Apostoloi to Ag Apostoloi church, and back Agioi Apostoloi traffic lights and back to big parking area at Agioi Apostoloi.

Race length 2.500m

ΠΑΚΕΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή σας δε θεωρείται έγκυρη αν δε λάβετε έγγραφη απάντηση επιβεβαίωσης από την Οργανωτική Επιτροπή.

Επίσης για το πακέτο συμμετοχής που σας ενδιαφέρει (πχ early) η πληρωμή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της περιόδου που αφορά το συγκεκριμένο πακέτο διαφορετικά εντάσσεστε αυτόματα στο πακέτο της επόμενης περιόδου.

Σε περίπτωση ακύρωσης, επιστρέφεται το 50%. Μετά απο τις 9-5-19 δεν γίνονται επιστροφές χρημάτων.

Please note that your participation is not guaranteed until you receive an official confirmation in writting from the Organizing Committee. Also please mind that the payment of the participation fee for the package that you are interested in (eg. early) must be completed within the respective period. Otherwise your participation fee is automaticly  updated to the next level of participation fee.

Cancellation is possible until 9 May 2019. The refund of the registration fee is 50%. After this date, there is no refund.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΧΝΤΕΣ

 • Τσαντάκι
 • Σκουφάκι
 • Μπλουζάκι διοργάνωσης
 • Καπέλο
 • Τσιπ χρονομέτρησης
 • Χειροποίητο Μετάλλιο
 • Δίπλωμα
 • Αριθμό Συμμετοχής
 • Αυτοκόλλητα Ποδηλάτου/Κράνους

PARTICIPANT’S KIT

 • Bag
 • Swim cup
 • T-shirt
 • Cup
 • Time chip
 • Handmade Medal
 • Diploma
 • Bib number
 • Bike/Helmet stickers for Biking

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ COMMUNICATION

tel/fax: +3028210-31963,

mob.: +306974100154,

email: info@chaniathlon.com, anemoshania@gmail.com

www.anemoschania.grwww.chaniathlon.com

Facebook: AnemosChaniAthlon

Leave a Comment

Send this to a friend