Αναβολή του Almiraman για τον Σεπτέμβριο

Η οργανωτική επιτροπή του AlmiraMAN σκεπτόμενη ότι, όλοι οι φίλοι αθλητές δεν έχουν ίσες ευκαιρίες προπόνησης, καθώς επίσης ότι σε μία γιορτή θέλουν να συμμετέχουν η οικογένειά τους. οι θεατές και οι εθελοντές, ανακοινώνει :

Κωστας Κουκοδήμος , Δήμαρχος Κατερίνης

Oλες οι εγγραφές (από το 2020 και το 2021) μεταφέρονται αυτόματα στη νέα ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων και δίνεται το δικαίωμα χρήσης είτε στο πρώτο σαββατοκύριακο 11-12 Σεπτεμβρίου 2021, είτε στο δεύτερο 18-19, είτε συνδυαστικά.  Όσοι επιθυμούν έχουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων με την αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@almiraman.gr.  Για τη νέα ημερομηνία 18-19 Σεπτεμβρίου καθώς επίσης και για τις 11-12 θα ισχύσουν προνομιακές τιμές για όλους όσους θέλουν να συμμετέχουν και στα δύο σαββατοκύριακα ( ατομικά είτε ομαδικά , σκυταλοδρομίες) καθώς επίσης και πολύ δελεαστικές τιμές από τις ξενοδοχειακές μονάδες για όλο το δεκαήμερο. Εάν επιτρέπονται οι μετακινήσεις στο τριήμερο 7 – 8 – 9 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί τριαθλητικό camp.  Θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Με τιμή για την οργανωτική επιτροπή 

Ο Πρόεδρος του Α.Π.Σ. ΤΡΙΑΣ 

Ιορδάνης Παπαδόπουλος
Διευθυντής Αγώνα

www.almiraman.gr

www.olympos-x.com

The organizational committee, considering that all our athlete friends do not have equal training opportunities, as well as that this is a celebration in which their families and the spectators- volunteers  want to participate, announces: 

“Dear friends, ALMIRAMAN, a great triathlon organization, a unique celebration for everyone, is coming back in full force, despite the difficult times we’re going through!  Because we feel that this must be a celebration for all and not under conditions, it has been decided to move AlmiraMan in September.  A 10-day festival celebrating triathlon, which will start on the 11th of September with OLYMPOS X and continue on the 12th  with the Super Sprint Battle.  AlmiraFast will take place on the 18th of September, and finally, our beloved AmiraMan will be held on September 19th.  The municipality of Katerini will ensure the smooth and safe conduct of all races.  We invite you all to be a part of this big celebration.”

All registrations (2020 and 2021) are automatically transferred to the new race date and you can use the right to participate either on the first weekend of September 11-12, or on the second 18-19, or in combination.  Those who wish, have the right to a refund by sending an e-mail to info@almiraman.gr.  For the new date 18-19 September as well as for 11-12 there will be special prices for all those who want to participate in both weekends (individual or group, relay) as well as reduced prices from the hotels for the total of ten days. If travel is allowed on the three days of May 7-8 – 9, a triathlon camp will take place. There will be relevant announcements.

The organizational committee

Iordanis Papadopoulos
Race Director

Leave a Comment

Send this to a friend